INTERVISIEBEGELEIDING

Intervisie stelt zich ten doel dat de professionals en managers zich verder professioneel ontwikkelen, door zijn/haar handelen in werkcontext te reflecteren met de anderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende intervisiemodellen die zorgen voor heldere afbakening in onderwerp en tijd, voor gedeelde leerervaringen en voor een gelijke inbreng van een ieder.

Een belangrijke resultante van intervisie is dat oplossingsuggesties kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk en het zelfreflecterend vermogen wordt gestimuleerd.

Op verzoek begeleid ik intervisie, opdat alle deelnemers zich optimaal te kunnen richten op de inhoud en niet op het proces.

Ook kan tijdelijke begeleiding worden gegeven, om de groep te leren om op den duur zelf intervisie te kunnen doen met wisselende begeleidersrolWORKSHOPS OP MAAT

U wilt met uw team of uw bestuur zich op een aantal punten verder bekwamen. U heeft een aantal inhoudelijk leerpunten. U wilt leren in en met het team/ het bestuur.

We beperken ons niet tot het aanbieden van leermomenten ín de workshops. Wij hechten er belang aan dat dit leerproces ook doorloopt na de workshop, door bewustwording en leren te leren van jezelf en de anderen.

Voorbeeld van een workshopaanvraag:

Een bestuur moet beslissingen nemen, terwijl ze ook de belangen hebben te behartigen van hun achterban. Hoe draag je dezelfde boodschap uit naar de verschillende achterbannen en groeperingen. Vanuit welke rol praat je? Welke competenties zijn nodig? Zijn die al aanwezig? Hoe dit te ontwikkelen en hoe kun je met en van elkaar in de praktijk leren ?