Als HR adviseur ben ik bij organisaties betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van HR methoden en technieken.

Ik vind het belangrijk dat organisaties goede methoden en technieken als hulpmiddelen gebruiken om beoogde doelen te bereiken. Zij mogen geen doelen op zich zijn!

Goed contact houden met de klant opdat we steeds van elkaar weten waar we staan, is voor mij een belangrijk aandachtspunt.
Typering van opdrachten:
• Begeleiden van managers bij inrichtingsvraagstukken;
• Begeleiding van HRM-projecten;
• Implementatie(begeleiding) van passende
  functiewaarderings- en beloningssystemen;
• Inzet als functiewaarderingsdeskundige bij meer
  complexe functies en -indelingen.

Ook bij het coachen en de op maat te maken workshops gebruik ik deze kennis en ervaringen (inhoud, processen en functies) in combinatie met interventiemethodes.
Resultaatgericht werken vraagt meer dan kengetallen realiseren!

Managers krijgen regelmatig als opdracht van hun organisatie: we gaan resultaatgericht werken. Wat betekent dat dan en hoe past dat bij uw manier van leidinggeven?

Het resultaatgericht benoemen van de bijdrage van een afdeling aan de organisatie is een lastig punt. Een vraag hierbij is ook: Wat is beïnvloedbaar!

Resultaat van onze kritische samenspraak is dat de manager de doelen en resultaten (vooral ook kwalitatief) zodanig helder voor ogen krijgt, dat organisatieonderdelen en de functies bewust, helder en doelgericht worden verwoord en gestructureerd.
Hierdoor wordt ook helder wat van de medewerkers wordt verwacht, wat ze daarvoor moeten kunnen én leren. Door de medewerkers aanspreken op wat wordt verwacht én door hen begeleiden kunt u samen de gewenste resultaten te realiseren.