Theoretische kaders, methodes en technieken

Afhankelijk van uw coachvraag, de gewenste gedragsveranderingen en ontwikkelingen maak ik van bepaalde
methodieken / technieken gebruik, die u helpen om tot de kern van de veranderpunten te komen, om vervolgens
doelgericht aan de slag te gaan.

Te denken valt aan:
• Functionele Analyse helpt om u uw coachvraag te ontrafelen;
• IJsberg van McCleland, is een mooie methode om de diepere motieven en drijfveren te vinden/ systematisch
  te onderzoeken;
• Rationele Emotionele Analyse (REA) laat zien dat mensen zichzelf klem zetten en niet in beweging komen, terwijl ze niet
  tevreden zijn met hun huidige situatie. De REA helpt beweging te creëren in blokkerende gedachten en aannames.
• Systeemdenken: Het zoeken naar oorzaken is niet zo interessant, omdat een verklaring je niet dichter bij de oplossing
  hoeft te brengen. Binnen het systeemdenken kijk je naar terugkerende gedragspatronen of opvattingen die het probleem
  in stand houden en de gecoachte klem zetten. Dit bewust maken is een eerste stap naar ander gedrag.
• NLP om te leren vanuit diverse posities waar te nemen en opvattingen te leren herkaderen.
• Diverse sociaal psychologische modellen om u inzicht in uw gedrag te geven en de wisselwerking met uw (werk)omgeving;
• Biografische levenslijn om terugkerende situaties zichtbaar te maken;
• Visualisaties die het mogelijk maken om een ander licht laten schijnen op keuzes en gedrag;
• Ruimtelijke oefeningen, om los te komen van het rationeel denken en een vraag anders te ervaren.